PODNIKÁNÍ V CUKROVARNICKÉM ODVĚTVÍ

Ing. Miloslav Farkaš

Poté, co ukončil studium na VÚT v Brně v roce 1987 (obor - Technologie cukru), začal pracovat v řepných cukrovarech v České republice jako procesní inženýr, technický ředitel a ředitel cukrovaru. Od roku 2003 podniká v cukrovarnickém odvětví.

rok 2009   

IRÁN - uvedení do provozu nový třtinový cukrovar pro CANE SUGAR IRAN Co. 

                Kapacita 10 000 tun třtiny/den

rok 2010   

LIBANON - zahájení spolupráce s rafinérie Chekka, technická konzultace při navýšení kapacity ze 150 tun surového cukru/den na 600 tun surového cukru/den. Instalace automatického systému výroby cukru. Pro rafinerii cukru Chekka Co.

rok 2011

IRÁN - uvedení do provozu nové rafinérie třtinového cukru Farabi 

                Kapacita 700 tun surového třtinového cukru/den pro společnost SUGAR CANE IRAN Co.

rok 2012

září - IRÁN - uvedení do provozu nové rafinérie cukru Dehkhoda

                Kapacita 700 tun surového cukru/den pro společnost SUGAR CANE IRAN Co.

Začátek spolupráce s firmou Invelt, Česká republika - snížení vlhosti řepných řízků po difuzi

prosinec - INDIE - zahájení spolupráce se společností Rana Sugars Ltd

                Technické poradenství při výstavbě cukrovaru

                Kapacita 4.000 tun řepy/den. Od dokumentace přes realizaci po uvedení do provozu.

rok 2013

leden - LIBANON - snižování spotřeby paliva, technická pomoc při rozjezdu řepného cukrovaru v údolí Bekaa

                Kapacita 3.000 tun řepy/den

                Přepočet odpařovací stanice a vaření cukru - zlepšení kvality bílého cukru

duben - květen - INDIE - uvedení do provozu druhého řepného cukrovaru v Indii pro Rana Sugars Ltd.

                Kapacita 4.000 tun řepy/den

                Výroba hrubého cukru krystal, barva 30-40 IC. Řepný cukrovar funguje bez vápenky.

rok 2014

leden - LIBANON - zahájení jednání se zájemci o prodeji cukrovarnického zařízení v cukrovaru v údolí Bekaa

březen - LIBANON - navýšení kapacity rafinérie cukru z 600 tun/den na 1.000 tun/den

květen - INDIE - Rana Sugars Ltd. Technická pomoc při výrobě cukru z cukrové řepy

srpen - AZORSKÉ OSTROVY - Sinaga S.A. - technická pomoc při zpracování cukrové řepy

rok 2015

leden - LIBANON - Chekka sugar refinery S.A.L. - výpočet rozšíření odpařovací stanice šťáv a varostrojů

duben - INDIE - Rana Sugars Ltd. - technická pomoc při řepné kampani se zvýšenou kapacitou 5.000 tun řepy/den

červenec - INDIE - Rana Sugars Ltd. - výpočet kapacity sušárny řepných řízků a zahájení demontáže použité sušárny řepných řízků v Polsku

srpen - AZORSKÉ OSTROVY - Sinaga S.A. - technická pomoc při řepné kampani

rok 2016

únor - LIBANON - Chekka sugar rafinery S.A.L. - dodávka 2ks varostrojů 50 T cukroviny second hand

březen - INDIE - Rana Sugars Ltd. - uvedení do provozu sušárny řepných řízků kapacita 2.500 tun řepy/den

červen - ČR - ED&F Man Ingredients s.r.o. - zahájení spolupráce při výrobě speciálních cukrů

říjen - AZORSKÉ OSTROVY - Sinaga S.A. - studie na rozšíření řepného cukrovaru pro rafinaci třinového cukru

rok 2017

leden-červen - ČR - ED&F Man Ingredients s.r.o. - ukončení výstavby rafinerie cukru, která zahrnovala balicí linky (25kg, 50kg pytle a BIG BAG)

červenec - ČR - ED&F Man Ingredients s.r.o. - uvedení do provozu rafinerie cukru pro výrobu speciálních cukrů

září - AZORSKÉ OSTROVY - Sinaga S.A. - technická pomoc během řepné kampaně